İnsan Kaynakları

Ücretlendirme: Bir kişinin çalışmakta olduğu işletmeden memnun olması için öncelikle adil ücret aldığını düşünmesi gerekir. Sahip olunan niteliklere, yapılan işin değerine, gösterilen performansa ve piyasa ücret oranlarına göre ücret alınması durumunda adil bir ücret sisteminin varlığından söz edilebilir. Bunun için iş değerlemesi ve performans değerlemesi sistemlerinin kurulması, piyasa ücret araştırmasının yapılması şirketimizde baz alınır.

Şirkete bağlılığı artırma: Şirkete bağlılık, şirketin üyesi olarak kalma ve şirket için çaba harcama isteği duyma ile örgütün amaç ve değerlerine inanma unsurlarından oluşan bir bütündür. İK olarak; seçici kadrolama, işe alıştırma, performans değerleme, adil ücretlendirme, ödüllendirme ve ek olanaklar sağlama, eğitim, personel güçlendirme, etkili iletişim, sosyalizasyon gibi uygulamalar çalışanların şirkete bağlılığını arttırdığından bu başlıklar şirketimizde uygulanır.

İş sağlığını ve güvenliğini sağlama: Çalışanların bedensel, ruhsal ve sosyal iyilik durumlarının en üst düzeye çıkartılması ve bu düzeyin korunması, kötü ortam koşulları nedeniyle çalışanların sağlık durumlarının bozulmasının önlenmesi, çalıştıkları sırada sağlıklarını bozacak ve yaşamlarını tehdit edecek tehlikelerden korunması, fizyolojik ve psikolojik durumlarına en uygun mesleksel ortamlara yerleştirilmesi ve bu durumlarının sürdürülmesi açısından önemli olduğundan bu konular önemsenir.

Kültürel ve sosyal etkinlikler yapma: İlave olarak çalışanlarla ve çevreyle kurulacak sosyal ilişkiler ve işletmenin içinde bulunduğu kampüsün yönetimi de genellikle İK bölümünün sorumluluk alanında yer almaktadır. Örneğin, toplu olarak yapılan şirket yemekleri, her yıl yaptığımız şirket çalışanlarının performanslarını arttırıcı şirket tatili, çevre gezileri, piknikler vb. gibi sosyal ve kültürel etkinlikler, basketbol, voleybol, tenis, futbol, satranç turnuvaları ve spor şenlikleri gibi sportif etkinlikler, yemek ve servis hizmetleri yönetimi de genellikle İK bölümünü ilgilendirmektedir. Bu tür hizmetlerin verilmesiyle çalışanların memnuniyetleri ve yaşam kaliteleri yükselmekte ve elde tutulmalarına katkıda bulunduğundan bu türden aktiviteler sıklıkla yapılır.

Performans değerleme: Bir şirkette performansın artırılması isteniyorsa bu sistem personele performansları hakkında geliştirici geri bildirim vermelidir. Bu sebeple yılda 2 defa yaptığımız performans değerlemelerine göre ücret artışları yapmaktayız.

Ödüllendirme: İstenen davranışları ve çalışma sonuçlarını pekiştirmek için performansı yüksek olanlar ödüllendirilmelidir. Bu amaçla bir strateji belirlenmeli, politikalar oluşturulmalı ve ödüllendirme sistemi kurulmalıdır. Bizde şirket olarak her yıl yaptığımız şirket gezilerimizde 5/10/15/20 ve daha sonrası kıdemini dolduran personellerimizi altın ve plaketle, yıl içinde onursal olarak ve işle ilgili başarı elde etmiş personellerimizi ise çeşitli hediyelerle ödüllendiririz.

Eğitim ve geliştirme: Eğitim ve geliştirme faaliyetleri nitelikli insanları elde tutmayı ve performanslarını artırmayı sağlayacak şekilde yerine getirilmelidir. Etkili eğitim yönetimi olan işletmelerde personel bağlılığının da arttığı bilinmektedir. Bu doğrultuda şirket personelimizin konusunda eksiklikleri olduğu ya da departman müdürünün isteğiyle alacağı eğitimler şirketimizce karşılanır.